адм. дело№ 52/2019 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 15 в частта, в която е определен размера на глобата „от 5 до 20 лв.“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските Продължи… адм. дело№ 52/2019 година

адм. дело № 50/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на Продължи… адм. дело № 50/2019 г.

адм. дело №26/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за условията и реда за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Стражица, приета с Продължи… адм. дело №26/2019г.

Адм. дело №11/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на     прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен Продължи… Адм. дело №11/2019 г.

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година

ОТЧЕТ на Административен съд – Велико Търново за дейността по Закона за достъп до обществена информация за 2018 година. Отчет за 2018

ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Считано от 03.01.2019 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи съдия Румяна Пеева от заеманата от нея длъжност в Административен съд Велико Търново поради навършване на възраст за пенсиониране. По предложение на Георги Чемширов –административен ръководител на съда, съдия Пеева бе поощрена от съвета с отличие „личен почетен Продължи… ЗА ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ СЪДИЯ РУМЯНА ПЕЕВА ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

адм. дело № 9/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински Продължи… адм. дело № 9/2019г.