ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С Решение № 109 от 12.03.2019 г. по Административно дело № 922/2018 г. по описа на Административен съд Велико Търново състав на съда е отхвърлил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на чл. 23, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и т. 2  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени Продължи… ОТХВЪРЛЕН Е ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТРАНИТЕ ПО ДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОВОЛНИ ОТ ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

На 05.03.2019 г. в Административен съд Велико Търново се състоя годишно отчетно събрание. Председателят – съдия Георги Чемширов, представи обобщени резултати от анализа на работата на ръководената от него институция за 2018 година, като очерта характерните тенденции и изводи на база дейността на магистратите и съдебните служители. Докладът Продължи… СТРАНИТЕ ПО ДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДОВОЛНИ ОТ ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

На 05.03.2019 г. /вторник/ от 14:30 ч. ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2018 г. Отчетът ще бъде изнесен от председателя Георги Чемширов в съдебна зала № 6 в сградата на съда в гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2. В изложението ще бъдат представени статистически данни Продължи… ПРЕДСТОИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 Г.

Адм. дело №93/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № Продължи… Адм. дело №93/2019 г.

адм. дело№ 52/2019 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 15 в частта, в която е определен размера на глобата „от 5 до 20 лв.“ от Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските Продължи… адм. дело№ 52/2019 година

адм. дело № 50/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на Продължи… адм. дело № 50/2019 г.