АДМ. ДЕЛО № 284/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за управление, стопанисването и ползването на горските територии-общинска собственост на Продължи… АДМ. ДЕЛО № 284/2019 г

АДМ. ДЕЛО № 286/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Полски Тръмбеш, Продължи… АДМ. ДЕЛО № 286/2019 г.

АДМ. дЕЛО № 260/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районна прокуратура Горна Оряховица с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 12 от раздел ІV „Организация на дейностите по управление на битови Продължи… АДМ. дЕЛО № 260/2019 г.

ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ПОЖЕЛАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АК „АРКУС“ НА ФИНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За трета поредна година магистрати и служители от Административен съд Велико Търново се включиха в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първият етап от инициативата се проведе в училищните стаи на АК „Аркус“ под формата на Продължи… ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ПОЖЕЛАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АК „АРКУС“ НА ФИНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

помощ за никол владкова

В навечерието на Великденските празници беше отворена дарителницата, поставена в Административен съд Велико Търново за набиране на парични средства в подкрепа за лечението на Никол Владкова. Събраната сума в размер на 588 лева беше преведена по дарителската сметка на момичето. Кутията отново е поставена на регистратурата на Продължи… помощ за никол владкова

админ. дело № 244/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Елена по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 21, чл. 32, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 47, ал. 2, чл. 50, ал. 1, чл. 56, ал. 1 в частта си Продължи… админ. дело № 244/2019 г.

Адм. д. № 238/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Продължи… Адм. д. № 238/2019 г.