Адм. д. № 393/2018г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 вр. с ч.188 от АПК от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново по реда на чл.185 от АПК с искане за отмяна на Наредбата за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на Продължи… Адм. д. № 393/2018г

Адм. дело № 405/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за Продължи… Адм. дело № 405/2018 г.

Адм. дело № 357/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против чл. 3, чл. 21, ал. 4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“, чл. 22, ал. 2 от Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, Продължи… Адм. дело № 357/2018 г.

Адм. дело № 359/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Протестирана е частично, а евентуално в цялост, Наредба за реда за Продължи… Адм. дело № 359/2018 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

Под патронажа на председателя на Административен съд Велико Търново  – Георги Чемширов, се проведе мащабна кампания за изграждане и повишаване на правната култура на малките ученици, провокиране на интереса и вниманието им към съдебната власт.  В продължение на един месец след провеждането на Деня на отворените врати на 27.04.2018 г. в Продължи… АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

Адм. д. № 374/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на Община Златарица в търговски дружества, приета с Решение № 303/ Продължи… Адм. д. № 374/2018 г.

Адм. д. №366/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , приета с Решение № 403 по Продължи… Адм. д. №366/2018г.