МЕДИАЦИЯ

Каква е същността на този способ за решаване на спорове? Какви са неговите предимства и в какви случаи да се възползваме от тях? Как да изберем медиатор и по какъв начин той ще ни помогне да постигнем взаимно приемливо споразумение?

Отговори на всички тези въпроси може да откриете в Продължи… МЕДИАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪС ЗАПОВЕД №РД-05-293/21.07.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ“

1.     Заемане на длъжността – без провеждане на конкурс.
2.     Подбор – по документи и събеседване.
3.     Необходими документ:
–         заявление – свободен текст;
–         автобиография;
–         документ за завършено образование /минимално: основно/;
–         предишен опит на сходна длъжност е предимство.
4.     Срок за събиране на документите: 14 дни от публикуване на обявата на интернет страницата и от поставянето й на информационното табло в сградата на съда.
5.     Място на подаване на документите: Регистратурата в сградата на Административен съд – Велико Търново, ул.“Иван Вазов“ №1.
6.     Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ с 6 – месечен изпитателен срок в полза на работодателя.

Важно!!!

Поради предстоящото преместване  в сградата на ул. Иван Вазов №1, на 26.06.2020 г. деловодството на Административен съд – Велико Търново ще работи с граждани до 14:30 часа!!!

От 29.06.2020 г. Административен съд започва работа изцяло в сградата на ул. Иван Вазов №1!!!