Адм. д. № 98/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура Горна Оряховица. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Оспорва се разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредба за управление, Продължи… Адм. д. № 98/2018 г.

Адм. дело №137/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.15, ал.1 в частта „и заместник – председателите“, т.3 и чл.32, ал.1, т.11 в частта „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на Продължи… Адм. дело №137/2018 г.

КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Като част от инициативата Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново е предвиден конкурс за изработване на проект (рисунка/колаж) на тема „Професия СЪДИЯ“ за деца от първи до четвърти клас. Целта е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Продължи… КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Адм. д. № 129/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Светлана Иванова – окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 11 ал. 1 в частта „и заместник председателя, т. 2 в частта „или заместник председателя и „с явно гласуване“, т. 3 в частта „по Продължи… Адм. д. № 129/2018г.

Адм. д. №131/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от   заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 17, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Продължи… Адм. д. №131/2018 г.

Адм. дело №130/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест от Светлана  Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново с който се оспорва законосъобразността на чл.17,30,ал.2,чл.34,ал.2, и чл.35,ал.2в частта „безсрочно“, чл.78, чл.81, чл.84, чл.89, чл.90 и чл.91 от Продължи… Адм. дело №130/2018г.

ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.

Традиционно председателят на Административен съд Велико Търново – съдия Георги Чемширов, изнесе статистически данни и факти, и направи задълбочен анализ за дейността на ръководената от него институция през 2017 г. Докладът беше представен пред магистратите от съда и представителите на Апелативен съд Велико Търново, Окръжен съд Велико Търново, Продължи… ВИСОК БРОЙ НЕОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 г.