ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В Административен съд Велико Търново е образувано дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди по искова молба на лице, изтърпяващо наказание доживотен затвор без замяна в Затвора в гр. Ловеч. Условията на сградата, в която се помещава съда обаче не обезпечават сигурността и обществената безопасност, както и сериозно затрудняват Продължи… ЛИПСАТА НА СГРАДА ОТНОВО ВЪЗПРЕПЯТСТВА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

Ръководството на Административен съд Велико Търново благодари на всички участници в конкурса за деца от първи до четвърти клас. Получените 12 проекта на тема „Професия съдия“ се отличават с оригиналност и задълбочено проучване на поставения въпрос. Оценяваме високо екипната работа и изобретателността, положените усилия и старание както на Продължи… КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ДЕТСКИЯ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯ СЪДИЯ“

С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

За поредна година Административен съд Велико Търново взе активно участие в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темите, свързани със съдебната система в Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и Конституцията на Република България Продължи… С ОТКРИТ УРОК В СЪДЕБНАТА ЗАЛА ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНИЯТ КУРС НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ВСС И МОН

Адм. д. № 255/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от  зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 37 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец Продължи… Адм. д. № 255/2018 г.

Адм. д. № 98/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Районна прокуратура Горна Оряховица. Производството е по реда на чл. 185 и сл. от  АПК, във вр. с чл. 191, ал.2 от същия кодекс. Оспорва се разпоредбата на чл. 49, ал. 4 от Наредба за управление, Продължи… Адм. д. № 98/2018 г.

Адм. дело №137/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.15, ал.1 в частта „и заместник – председателите“, т.3 и чл.32, ал.1, т.11 в частта „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на Продължи… Адм. дело №137/2018 г.

КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Като част от инициативата Ден на отворените врати в Административен съд Велико Търново е предвиден конкурс за изработване на проект (рисунка/колаж) на тема „Професия СЪДИЯ“ за деца от първи до четвърти клас. Целта е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. Продължи… КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС