АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ОРГАНИЗИРАХА ДВУДНЕВЕН РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР

На 01 и 02 ноември 2018 г. на своя територия Административен съд Велико Търново посрещна магистрати от Ловеч, Русе, Пловдив, Габрово и Търговище, които заедно с великотърновските си колеги взеха участие в организирания регионалния семинар на тама „Проблеми в производствата по ЗИНЗС и ЗОДОВ“. Обучението се състоя като част от дейностите по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ на НИП, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Лектори бяха Таня Куцарова и Мира Райчева – съдии във Върховния административен съд на Република България.