АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПОЕТАПНО ПРЕМЕСТВАНЕ В СГРАДАТА НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1

Административен съд – Велико Търново започва поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” № 1. Строежът е въведен в експлоатация и функционирането му като съдебна палата е обезпечено. Поради необходимостта да се осигури спазването на санитарните мерки за сигурност както за магистратите и служителите, така и за гражданите преместването започва още този месец. Окончателното му приключване ще бъде допълнително оповестено. Всички заседания по касационни дела предстои да се провеждат на новия адрес още от 29.05.2020 година. Това изрично ще бъде подчертавано в призовките и съобщенията, като в началото ще бъде напомняно на страните и по телефон. Съблюдаването на противоепидемиологичните мерки за дистанция, избягване на струпвания на хора и носене на лични предпазни средства важи и на територията на новата сграда.