АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪС ЗАПОВЕД №РД-05-293/21.07.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ“

1.     Заемане на длъжността – без провеждане на конкурс.
2.     Подбор – по документи и събеседване.
3.     Необходими документ:
–         заявление – свободен текст;
–         автобиография;
–         документ за завършено образование /минимално: основно/;
–         предишен опит на сходна длъжност е предимство.
4.     Срок за събиране на документите: 14 дни от публикуване на обявата на интернет страницата и от поставянето й на информационното табло в сградата на съда.
5.     Място на подаване на документите: Регистратурата в сградата на Административен съд – Велико Търново, ул.“Иван Вазов“ №1.
6.     Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ с 6 – месечен изпитателен срок в полза на работодателя.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ