АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪС ЗАПОВЕД №РД-05-371/09.09.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА СГРАДИ“

1.     Заемане на длъжността – без провеждане на конкурс.
2.     Подбор – по документи и събеседване.
3.     Необходими документ:
–         заявление – свободен текст;
–         автобиография;
–         документ за завършено образование /минимално: средно/;
–         допълнителни квалификации: правоспособност за работа с газов котел или правоспособност за работа с парни и водогрейни съоръжения; допълнителни познания и квалификации по управление на климатични инсталации, ел.инсталации и В и К инсталации и строително-ремонтни работи.
4.     Срок за събиране на документите: 10 дни от публикуване на обявата на интернет страницата и от поставянето й на информационното табло в сградата на съда.
5.     Място на подаване на документите: Регистратурата в сградата на Административен съд – Велико Търново, ул.“Иван Вазов“ №1.
6.     Трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ с 6 – месечен изпитателен срок в полза на работодателя.