АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Административен съд – Велико Търново обявява ученически конкурс за есе на тема „Правото и моралът“. Конкурсът е част от инициативите по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учебната 2020 г. – 2021 и се провежда под патронажа на председателя на съда – съдия Георги Чемширов с цел да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Участие в конкурса могат да вземат ученици от осми до дванадесети клас на училищата от Област Велико Търново, като всеки автор има право да участва с едно есе. Обемът на есетата не трябва да надвишава три печатни страници А4 с шрифт Times New Roman 12. Творбите трябва да бъдат предадени на e-mail admsvt@gmail.com в срок до 17.10.2021 година. Те ще бъдат оценени от жури, съставено от съдии от Административен съд – Велико Търново и учител по български език и литература. Авторите на есетата, класирани на първите три места, ще бъдат наградени на 28.10.2021 г., когато ще се проведе Ден на отворените врати в Административен съд – Велико Търново. Участникът, отличен на първо място, ще получи ваучер за книги на стойност 60 лева, на второ място – ваучер за 40 лева и на трето – ваучер за 20 лева. Тримата победители ще получат и други материални награди, а творбите им ще бъдат публикувани на интернет страницата на съда. Всички участници ще бъдат удостоени с грамота.

Критериите за оценка и регламентът за провеждането на конкурса можете да откриете в приложените файлове.

  1. Декларация
  2. Регламент