АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Решението по адм. дело № 603/2019 година беше произнесено и обявено незабавно от тричленен състав на Административен съд – Велико Търново в състоялото се вчера открито съдебно заседание. Възраженията на оспорващата партия, изцяло поддържани от заинтересованата страна – кандидатът за общински съветник, чиято регистрация е заличена с обжалваното решение на ОИК – Велико Търново, бяха приети за неоснователни с мотива, че не е спазен принципът на уседналост и жалбата беше отхвърлена. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.