АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВИ ЗА РЕШАВАНЕ ДЕЛОТО ЗА ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСИЧЕРИ, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Днес от 10:30 часа се състоя открито съдебно заседание по административно дело № 669/2019 по описа на Администартивен съд – Велико Търново. Делото е образувано по оспорване от Местна коалиция „ВМРО БНД“ (ПП „НФСБ“, ПП „ЗНС“) на Решение № 150-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Павликени, с което на първи тур е обявен за избран за кмет на кметство Лесичери кандидатът на КП „БСП за България“. Съдът извърши оглед на избирателния списък на секцията в с. Лесичери и на бюлетините от проведения избор за кмет. След изчерпване на доказателствените искания, изясняване на фактическата обстановка и след изслушване на становищата на страните в хода по същество, съдията докладчик обяви, че ще се произнесе с решение по съществото на спора в срока, регламентиран в Изборния кодекс.