АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОТВЪРДИ ИЗБОРА НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСИЧЕРИ, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Административен съд – Велико Търново се произнесе с Решение № 461/15.11.2019 година по административно дело № 669/2019. Оспореното от кандидатът за общински съветник и кмет, издигнат от Местна коалиция от партии „ВМРО БНД“ /ПП „НФСБ“, ПП „ВМРО БНД“, ПП „ЗНС“/, Решение № 150-МИ/28.10.2019 година на Общинска избирателна комисия – Павликени, с което е обявен за избран за кмет на кметство Лесичери на първи тур Д. Митрев, е потвърдено. Съдебният акт подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България. Пълният текст на решението е публикуван на интернет страницата на Административен съд – Велико Търново.