АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛОТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Решаващият състав при Административен съд – Велико Търново постанови съдебен акт по административно дело № 675/2019 година. С Решение № 466/19.11.2019 г. по описа на съда е потвърдено оспореното от Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „АБВ“ и ПП „Движение 21“/ Решение № 142-МИ/28.10.2019 година на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, с което е обявена общинска избирателна квота от 431 гласа, разпределени са мандати за общински съветници, обявено е разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати и са обявени имената на избраните общински съветници. В мотивите на решението се чете, че установените от съда действителни гласове са общо 14 222 и формираната въз основа на тях избирателна квота съвпада с избирателната квота, определена от Общинската избирателна комисия. Следователно установените нарушения, допуснати от секционните избирателни комисии при отчитането на действителни и недействителни гласове не оказват влияние на изборния резултат, поради което и не са повод за отмяната на оспореното решение. Съдът не е намерил основание за преразглеждане на преференциите. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България. Същото е публикувано на интернет страницата на Административен съд – Велико Търново.