Адм. дело № 174 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че Определение №108/25.03.2021г. по адм.дело №174/2021г., с което е спряно предварителното изпълнение на  Общ административен акт, е влязло в законна сила на 05.04.2021г.