адм. дело № 270/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпила жалба от ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНГОВ против Заповед № РД-11-ВТ-19/26.03.2020г., издадена от Директора на Областно пътно управление гр. Велико Търново, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е административно дело № 270/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 10.07.2020г. от 9,00 часа.