Адм. дело № 306/ 2015 г.

На 07.07.2015 г. се проведе открито съдебно заседание по адм. дело № 306/ 2015 г. по описа на административен съд образувано за разглеждане на жалба срещу Заповед № 359/ 17.04.2015 г. на ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с която е определен поименният списъчен състав на Общото събрание на висшето училище. Съдът приобщи към делото представени от страните писмени доказателства и по искане на жалбоподателите и на заинтересовани страни изслуша свидетелски показания. Бе изслушано и прието заключението на назначената съдебна експертиза, което бе оспорено от част от заинтересованите страни. По тяхно искане съдът назначи повторна експертиза и изиска от ответника намиращи се при него писмени доказателства. Бе отхвърлено искането на жалбоподателите за назначаване на допълнителна експертиза с посочени от тях задачи и бе дадена и даде възможност на страните да ангажират доказателства, като им определи краен срок за това. Следващото открито съдебно заседание за разглеждане на делото бе насрочено за шести октомври 2015 г., от 13,00 часа.