Адм. дело № 306/ 2015 г.

Днес, 09.06.2015 г. се проведе открито съдебно заседание по адм. дело № 306/ 2015 г. по описа на административен съд – гр. Велико Търново, образувано по жалба срещу Заповед № 359/ 17.04.2015 г. на ректора на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, с която е определен поименният списъчен състав на Общото събрание на висшето училище. След като прие жалбата за допустима за разглеждане, съдът конституира като заинтересовани страни и разпореди призоваване за следващо съдебно заседание всички лица, определени за членове на Общото събрание на СА „Димитър А. Ценов“, заличи като жалбоподател И. А. В., който представи заповед на министъра на образованието и науката за назначаването му като временно изпълняващ длъжността „Ректор“ на учебното заведение. Съдът прие по делото писмени доказателства и изиска от ответника такива, назначи експертиза за извършване на проверка статута на определените с обжалваната заповед членове на колективен ръководен орган, към момента на издаването й, отхвърли искането на жалбоподателите за разпит на свидетели в това заседание и даде възможност на страните да ангажират доказателства, като им определи срок за това. Следващото открито съдебно заседание за разглеждане на делото делото бе насрочено за седми юли 2015 г., от 13,00 часа.