адм. дело № 322/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица по реда на чл. 185 от АПК, с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 18, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал 6, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица.
Образувано е административно дело № 322/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.09.2019г. от 10,00 часа.