Адм. дело № 494/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с който е протестирана в цялост, като процесуално незаконосъобразна, алтернативно  частично, като материално незаконосъобразна, Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на Община Стражица, приета с решение № 515 по Протокол № 44/31.07.2014г. на Общински съвет Стражица.
Образувано е Адм. дело № 494/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 14.09.2018г. от 10,30 часа.