Адм. дело № 572/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за обществения ред и безопасността на движението в Община Сухиндол, приета с Решение № 65 от 29.07.2004 г.
Образувано е административно дело № 572/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 26.10.2018г. от 10,30 часа.