Адм. д. № 213/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново за оспорване на Наредба №5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Община Павликени в частта на чл. 57, ал. 5, ал.7 и ал.8, чл.79 ал.2 т.3,чл.85 ал.3 и т.14 от Приложение №16 към чл.102 ал.2.
Образувано е Адм. д. № 213/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.05.2017г. от 09,30 часа.