Адм. д. № 232/2017 г

Административното дело е образувано по оспорване на прокурор от Окръжна прокуратура – В. Търново по реда на чл.185 от АПК с искане за отмяна на разпоредбата на чл., 4, ал. 1, т. 5, чл. 18а, ал. 1 в частта „не е деклариран като основно жилище“ и чл. 45а, ал. 2, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

Образувано е Адм. д. № 232/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 02.06.2017г. от 10,00 часа.