Адм. д. № 290/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Донка Мачева – зам.окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 1 ал. 2, чл. 25, чл. 26 и чл. 27 от Наредбаза управление на общинските пътища в Община Елена, приета с решение № 105/27.01.2008 година на Общински съвет Елена, за което е образувано адм. д. № 290/2017г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.06.2017г от 09.30 часа.