Адм. д. № 311/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба  против Решение №231/ 28.04.2016год. на Общински съвет Велико Търново, за което е образувано Адм. д. № 311/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към обжалването.
Съдебното заседание е насрочено за 06.07.2016г. от 14.30 часа.