Адм. д. № 343/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1и 2  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 20, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал.2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31-34, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общински пътища в Община Сухиндол, приета с Решение № 194/10.04.2006 г. на Общинския съвет – Сухиндол.
Образувано е Адм. д. № 343/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.10.2017г. от 9,30 часа.