Адм. д. № 466/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 2 в частта относно паркирането и чл. 17, ал. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от Наредбата за организацията и безопасност на движението в Община Горна Оряховица, приета с Решение № 531 по Протокол 48 от 25.02.2010 г. на Общинския съвет – Горна Оряховица.
Образувано е Адм. д. № 466/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.10.2017г. от 9,30 часа.