Адм. д. № 492/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на младши прокурор от Районна прокуратура – Велико Търново за отмяна на разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.
Образувано е Адм. д. № 492/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 08.09.2017г. от 10,00 часа.