Адм. д. № 502/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест от Районна прокуратура Горна Оряховица  против чл. 29 и чл. 30 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, за което е образувано Адм. д. № 502/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 28.10.2016г. от 09.30 часа.