Адм. д. № 515/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура Горна Оряховица  против разпоредбите на Наредбата за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на Община Горна Оряховица в частта на чл.24, ал. 4, за което е образувано Адм. д. № 515/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 21.10.2016г. от 9,30 часа.