Адм. д. № 557/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура Велико Търново против чл. 33, ал. 3, чл. 37, ал. 1 (в частта „В този случай, внесеният депозит се възстановяване на наемателя“, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за рекламно информационната дейност на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 4825 по Протокол № 33 от 20.12.2012г. на Общински съвет Велико Търново, по което е образувано Адм. д. № 557/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 25.11.2016г. от 09.45 часа.