Адм. д. № 671/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на област с административен център гр. В. Търново по реда на чл.185 от АПК на решение №379/30.06.2017г. на Общински съвет Златарица за изменение на чл. 14,        ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златарица, за което е образувано адм. д. № 671/2017г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.10.2017г от 10.00 часа.