Адм. д. № 675/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Йордан Ангелов – прокурор в  Районна прокуратура-Горна Оряховица срещу разпоредби от Наредба за организиране на търговската дейност на територията на  Община – Лясковец , приета от Общински  съвет – гр. Лясковец с Решение №140 от 29.07.2004г. по Протокол №14,доп. с решение №325 от 28.07.2005г- по Протокол № 29,изм. и доп. с решение №89 от 24.04.2008г. по Протокол №9, а именно – чл.4,изр.2, чл.5,ал.2 ,чл.6, чл.9,ал.1 в частта „и на обществения ред“, чл.9,ал.2  – относно думите „сигурността„ и „спокойствието“, чл.15,ал.2,т.3 в частта „ прилежащия му паркинг и спокойствието на живущите в близост“, чл.25,чл.26, чл.27, чл.28,чл.30,чл.33,ал.1,чл.38,ал.1 и чл.39,ал.1 .

Образувано е Адм. д. № 675/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 27.10.2017г. от 09,30 часа.