Адм. д. № 739/2016 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура гр.Павликени, против чл.12, ал.2 от Наредбата за рекламна дейност на територията на   Община  Сухиндол приети с решение №160/12.12.2005год на Общински съвет Сухиндол, за което е образувано Адм. д. № 739/2016 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.01.2017г. от 10,00 часа.