Адм. д. № 749/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от  Атанас Филипов – прокурор при Районна прокуратура-град Павликени против чл.12 и чл.12 а от Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, за което е образувано Адм. д. № 749/2015 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 11.12.2015 г. от 09.30 часа.