Адм. д. № 754/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекссъобщава, че е постъпил протест от прокурорпри Районна прокуратура Горна Оряховица против чл.3 ал.1 и ал.2, чл. 5, ал.1,чл. 9, ал. 1 и ал. 2, чл. 11 ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 99 в частта му, в която епредвидено наказателните постановления да се издават от кмета на общината и чл.101 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец,за което е образувано Адм. д. № 754/2015година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.