Адм. д. № 756/2014

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест подаден от Ваня Александрова – прокурор при Районна прокуратура – Свищов, срещу Решение №1004/25.09.2014г. по протокол № 57/25.09.2014г. от заседание на Общински съвет– Свищов, относно „Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов“, за което е образувано Адм. д. № 756/2014 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 19.01.2015г от 14.30 часа.