Адм. д. № 767/2015г.

Днес, 13.11.2015г., Административен съд гр. Велико Търново, седми състав, се произнесе с решение № 466/13.11.2015г. по административно дело № 767/2015г., с което:
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 213 – МИ/26.10.2015 година на Общинска избирателна комисия Павликени, с което е обявен за избран кмет на кметство Михалци, община Павликени, област Велико Търново на първи тур Петко  Петков, издигнат от ПП ГЕРБ, получил 389 действителни гласове.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните чрез Административен съд – Велико Търново пред Върховен административен съд с касационна жалба в седмодневен срок от обявяването му.