Адм. д. № 772/2015 г.

С Решение № 472 от 17.11.2015 г. по адм. дело № 772/2015 г. по описа на Административен съд-Велико  Търново, съдът потвърди Решение № 130-МИ/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия-Златарица, с което е обявен за избран за кмет на Община Златарица Пенчо  Чанев.