Адм.д. № 777/2015 г.

В Административен съд-ВеликоТърново е образувано адм.д. № 777/2015 г. по жалба на Мариян Велков Маринов, в качеството му на кандидат кмет за кметство на с. Водолей ,лично и чрез адв. Благой Златанов със съдебен адрес гр. В.Търново , издигнат като кандидат от ПП „Движение за права и свободи“  срещу Решение № 404/29.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Велико Търново, ведно с Числови данни по Протокол на ОИК за избиране на Кмет на Кметство с. Водолей на 25.10.2015г.  с които се обявява за избрана за кмет на с. Водолей , Антоанета Красимирова Тодорова , издигната от Българската социалистическа партия.
КОНСТИТУИРА като ЖАЛБОПОДАТЕЛ   Мариян Велков Маринов, в качеството му на кандидат кмет за кметство на с. Водолей дом 83,лично и чрез адв. Благой Златанов със съдебен адрес гр. В.Търново ул. Христо Смирненски № 5, ет.1,
КОНСТИТУИРА като ОТВЕТНИК – ОИК – В.Търново
КОНСТИТУИРА като ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  :
Антоанета Красимирова Тодорова
ПП ДПС
ПП БСП
НАСРОЧВ
А делото в открито съдебно заседание на 6.11.2015 г. от 9,30 ч