Адм. д. №518/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от   Светлана Иванова – Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 9,т.7 и чл. 23б, ал.1 т.2 от Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно указателни табели, обяви и други на територията на Община Горна Оряховица, приета с Решение  № 185 по Протокол № 13 от проведено заседание на 25.7.1996 г.  на Общински съвет Горна Оряховица,  за което е образувано Адм. д. №518/2017г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.09.2017г. от 09.30 часа.