Адм.д №719/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Йордан Ангелов – прокурор при Районна прокуратура – град Горна Оряховица против чл. 3, ал. 1 и ал. 2, чл. 5 ал.1 и ал.2, чл.5а ал.2 т.2 и т.3, ал.4 и ал.5, чл.14, чл.15, чл.21, чл.36 в частта му, в която е регламентирано, че упълномощени от кмета на общината лица и кметовете на населените места могат да издават наказателни постановления и чл.37 ал.2 от Наредбата за поддържане на обществения ред и безопасността на движението на територията на Община Горна оряховица, за което е образувано Адм.д №719/2015 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.