Адм. д. №760/2015 г.

Днес, в Административен съд – Велико Търново се проведе съдебно заседание по адм. д. №760/2015 г., на което съдът прие писмени доказателства и изборни протоколи от секционните избирателни комисии. След провеждане на заседанието съдът ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без движение искането за приемането по делото на избирателните списъци и изборните книжа (бюлетини) и искането за допускане на свидетели.
Съдът оставя без движение искането за повторно преброяване на бюлетини във всички и в конкретно посочени избирателни секции.
Съдът допусна тройна съдебно-статистическа експертиза за проверяване на данните в протоколите и отчетените резултати.
Делото е отложено за 16.11.2015 г. от 10:30 часа.