Адм.д. №790/2015г.

С решение, обявено на 13.11.2015г. по адм.д.№790/2015г. по описа на Административен съд-Велико  Търново, съдът отхвърли – като неоснователна и недоказана – жалбата на Тихомир Григоров, кандидат за кмет на с. Горна Липница  издигнат от БСП, и потвърди  като правилно  и законосъобразно решението на ОИК – гр.Павликени, с което е обявен за избран за  кмет на Кметство – с. Горна Липница, община Павликени,област Велико Търново на втори тур Юлко  Палов, издигнат от ПП“ГЕРБ“, получил 164 действителни гласа. Съдът прие, че правилно секционната избирателна комисия  в с.Горна Липница е отчела за действителен  гласа за кандидата Юлко Палов в спорната бюлетина,тъй като макар една от линиите на знака „Х“ да излиза извън квадратчето за  гласуване – не засяга  квадратчето за гласуване за друг кандидат, и волята на избирателя може да бъде установена еднозначно.