Благотворителна акция

Административен съд – Велико Търново организира благотворителна акция за набиране на средства за децата, лишени от родителски грижи от Дом „Пеню и Мария Велкови” – Велико Търново. В акцията взеха участие всички магистрати и съдебни служители. На 22.05.2013 година служители на съда, посетиха дома, за да представят набраните средства и се срещнаха с децата, които живеят там.
Снимки от събитието може да видите по долу:

« 1 на 2 »