Възобновява се публикуването на съдебни актове

Във връзка с решение на съдийската колегия, от 13.04.2020 г. Административен съд Велико Търново започва да публикува на интернет страницата си изготвените и обявени съдебни актове. Съобщенията по тях няма да се връчват на страните.
Разглеждането на делата (без обявените изключения) ще бъде възстановено  след края на извънредното положение. За датите на заседанията страните ще бъдат допълнителни призовани.