В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОСТЪПИ ЖАЛБА СРЕЩУ ИЗБОРА НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Местна коалиция „БСП за България“ /ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Движение 21“/ оспорва като материално незаконосъобразно Решение № 188-МИ/03.11.2019 година на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица за избиране на кмет на Община Горна Оряховица. Въз основа на това оспорване в Административен съд – Велико Търново е образувано административно дело № 694/2019 година. Основното възражение, поддържано от жалбоподателя касае нарушение на принципа за уседналост, доколкото за кмет на общината е избрано лице, което е без настоящ адрес в страната – „дерегистриран“. По тези съображения от съда се иска да отмени оспореното решение. Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица не е представила административната преписка, както и списък на заинтересованите страни, поради което е задължена от съда да стори това в 24-часов срок от получаване на съобщението.