ПРЕДСТОИ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 г.

Годишното отчетно събрание за дейността на Административен съд Велико Търново през 2017 година ще се състои на 21.02.2018 г. от 16:00 часа в Зала № 6 в съдебната сграда на пл. „Център“ № 2, ет. 2 в гр. Велико Търново.  Административният ръководител г-н Георги Чемширов ще представи доклада, като акцентира на основни въпроси не само от правораздавателната дейност на съда, но и на организационни такива, които имат важно значение за адекватното функциониране на институцията. Място в изложението ще намерят темите за кадровата обезпеченост, за броя и движението на делата, за участията в семинари и обучения, за присъствието в публичното и медийното пространство и прочие.  Гости на събранието ще бъдат господин Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд на Република България и госпожа Мариника Чернева – заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия. Поканени са да присъстват и председателят на Апелативен съд Велико Търново, Апелативният прокурор на Велико Търново, председателят на Окръжен съд Велико Търново, Окръжният прокурор на Велико Търново и председателят на Адвокатски съвет на Великотърновска адвокатска колегия.