ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 г.

На 10.03.2017 г. от 13:00 ч. в зала № 6 на Административен съд Велико Търново ще се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2016 г. Председателят г-н Георги Чемширов ще представи доклада и ще направи обзор на ключови моменти за функционирането на съдебния орган като кадрова обезпеченост, брой и движение, разглеждане и приключване на делата, качество на постановените съдебни актове в резултат на институционния контрол, натовареност, материална и техническа обезпеченост, проверки и констатации по тях, провеждане и участия в семинари и обучения и прочие. Гост на събранието ще бъде съдия Мирослав Мирчев – председател на VІІІ-мо отделение на Върховния административен съд на Република България. Поканени са да присъстват и председателят на Върховния административен съд на Република България, председателят на Апелативен съд Велико Търново, Апелативният прокурор на Велико Търново, председателят на Окръжен съд Велико Търново, Окръжният прокурор на Велико Търново и председателят на Адвокатски съвет на Великотърновска адвокатска колегия.