Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2015 г.

На 29.02.2016 г. от 15:00 ч. в зала №6 в сградата на Административен съд – Велико Търново ще се проведе Годишно отчетно събрание за дейността на съда през 2015 г.
Гости на събранието ще бъдат:
– Милка Панчева – председател на VI-то отделение на ВАС
– Ваня Анчева – председател на VII-о отделение на ВАС
Поканени да присъстват на събранието са:
– Председателят на Апелативен съд – Велико Търново
– Председателят на Окръжен съд – Велико Търново
– Окръжният прокурор
– Председателят на Адвокатски съвет на ВТАК