ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инициираната от Административен съд Велико Търново дарителска кампания за набиране на парични средства за лечението на Миглена Обрешкова Нечева продължава. Като първи транш, събраните в дарителницата пари на стойност 2 134,55 лева вече са преведени по банковата сметка на младата юристка. Благодарим на всички, които се включиха с личен принос към каузата и се отзоваха на призива ни.
Дарителската кутия все още може да намерите в информационния център на съда, а банковата сметка, по която може да направите директен паричен превод е: IBAN BG87BPBI79314028553201, BIC BPBIBGSF в „Юробанк България“, клон Велико Търново, на името на Миглена Обрешкова Нечева.