ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ ПОЖЕЛАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ АК „АРКУС“ НА ФИНАЛА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За трета поредна година магистрати и служители от Административен съд Велико Търново се включиха в образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първият етап от инициативата се проведе в училищните стаи на АК „Аркус“ под формата на уроци, които бяха преподадени от съдия Костова, съдия Янева и съдия Буюклиев във випуските на осми, девети, десети и единадесети клас. За завършек тинейджърите гостуваха в съда, където с нескрит интерес наблюдаваха процеса по 12 касационни дела, а впоследствие имаха възможност да зададат всички въпроси, които са провокирали любопитството им, към съдебния състав. Председателят съдия Чемширов изрази удовлетворението си от будните и адекватни питания, които бяха отправени, и удостои участниците с персонални грамоти и подаръци от Висшия съдебен съвет – Конституция на Република България и информационни брошури за съдебната власт. Колежаните се възползваха от възможността да събеседват неформално с лекторите си по правни теми, които ги вълнуват, като без притеснение им поставиха всички свои „удобни“ и „неудобни“ въпроси за това как се става съдия, какви са отговорностите и недостатъците на професията и какво вдъхновява търновските административни магистрати да продължават да работят така всеотдайно. Според попълнените от учениците анкети образователната програма е била добре организирана и всеобхватна, изключително полезна за обогатяване на правната им култура, като най-високо оценени са свободната дискусия със съдиите и наблюдаването на реални дела.

« 1 на 13 »