ДЕЙНОСТ №1 – ПРОЕКТ ОПАК

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №1
РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ
ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,
ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

В изпълнение на Дейност №1- „Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург за обсъждане на актуални правни проблеми, включително разглеждане на конкретни казуси” по проект „Повишаване на компетентността на магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните европейски тенденции”, финансиран от ОПАК в периода 10-13.11.2013 година, делегация от 14 съдии и съдебни помощници  от АС-В.Търново, АС-Ловеч и АС-Враца посети Съда на ЕС в  Люксембург. Пъленият текст на съобщението може да видите тук: Пълен текст

Снимки от посещението може да видите отдолу:

« 1 на 3 »