ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ №4 ПО ПРОЕКТ ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАГИСТРАТИ
И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПАК

От 06.08.2013г. в Административен съд-Велико Търново стартира и обучението по Английски език за ниво А1, в което ще вземат участие, както магистрати, така и съдебни служители.